Voorstel aan Stad Brugge’ verduurzaam de Fotonale Brugge

De Fotonale Brugge met als thema ‘Landschap’ was een groot succes. Met de vele duizenden inzendingen van professionele en niet-professionele fotografen werd een smaakvolle tentoonstelling opgezet. Maar nu blijkt dat na afloop van de tentoonstelling alle gedrukte foto’s gewoon in een stock liggen om ‘gerecycleerd’ te worden, bezorgden we aan het Cultuurcentrum Brugge de volgende…

Brugge circulaire stad

Hoe ver kan men gaan in het streven naar duurzaamheid? Betekent dat niet het einde van handel en economie? At the end of the day, wordt er bij elke productie en elk verbruik toch wel iets ‘verspild’, ‘vervuild’, ‘vernietigd’, ‘weggegooid’ zodat het als afval in de natuur terechtkomt? In ons huidige economische systeem, ook wel…

Brugge: naar een charter voor kindvriendelijk ondernemen

We kunnen enkel toejuichen dat Brugge het label van ‘kindvriendelijke stad’ nastreeft. De stad is hiervoor reeds een concreet stappenplan gestart waarvoor veel input van de bevolking wordt gevraagd. Aangezien normen als menslievendheid, respect en beleefdheid algemeen als ‘basis’normen zouden moeten gelden in onze ‘beschaafde’ samenleving, veronderstellen we soms dat kindvriendelijkheid een evidentie is. Vandaag…

Ideeën voor herontwikkeling historische stelplaats

In het dicht bebouwde Assebroek ligt een interessante brownfield op herontwikkeling te wachten … en te wachten… In 2011 verlieten de laatste bussen deze stelplaats, maar sindsdien kregen het terrein noch de gebouwen een definitieve herbestemming. Voorlopig werden de loodsen ingericht als voetbalvelden, maar dit is slechts tijdelijk. Het terrein ligt er ondertussen verwaarloosd bij. In…

‘Brugge word wakker!’

Originally posted on Brugge in 100 objecten:
In 1992 verschijnt de brochure ‘Brugge word wakker’. Auteur Eric Van Hove, toen journalist, later coördinator van de dienst Stedenbeleid bij Stad Brugge, bundelt in dit pamflet van 84 bladzijden verschillende stemmen en meningen. Het pamflet verschijnt vanuit de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en wil duurzame…

Het ecologische succes van popup-bar URB EGG te Brugge

Zopas plaatste het URB EGG-café de resultaten van de energie meting op hun Facebookpagina. Even schetsen: het kunstzinnige URB EGG-café werd dit jaar, op voorstel van transform3, voorzien van zonnepanelen en een off-grid zonne-energie systeem door Enersys. Het  URB EGG-café van de Stad Brugge kon zichzelf gedurende ruim twee maanden van energie voorzien, volledig los van…

Zitten wachten op toeristen…

De toeristen vinden de weg naar Brugge niet meer… Horeca en kleinhandel trekken aan de alarmbel… Het stadsbestuur moet dringend ingrijpen, … Het is nogal verwonderlijk dat onze ondernemers wachten op initiatief van de overheid om de zakencijfers te verbeteren. Dat het wegblijven van de toerist desastreuze gevolgen heeft, is een teken aan de wand…

Ontwikkelingen voor de Haven van Brugge

We haalden het vroeger reeds aan: Brugge is een stad in stroomversnelling. Wellicht staan we er niet genoeg bij stil dat onze haven rechtstreeks of onrechtsreeks 27000 mensen tewerkstelt. Goed nieuws dus dat er nieuwe ontwikkelingen op komst zijn voor een toekomstgerichte ontsluiting. Lees hier het bericht van de Stad Brugge: https://www.brugge.be/verbeteren-van-de-nautische-toegankelijkheid-tot-de-achter-haven-van-brugge en volg meer havennieuws op de…